Termínem „3D Tisk“ se obecně označují aditivní technologie, které spočívají v postupném vrstvení materiálu po velmi tenkých vrstvách do jeho konečného tvaru.
Naše společnost nabízí výrobu plastových dílů pomocí aditivních technologií FDM a PolyJet od americké firmy STRATASYS, jež je na poli vývoje výrobních strojů pracujících těmito technologiemi současnou světovou špičkou.
Obě tyto technologie jsou vynikajícím nástrojem pro výrobu prototypových dílů, kdy lze rychle vyrobit daný produkt za nesrovnatelně nižší cenu, než za jakou by byl výrobek vyroben konvenčními metodami.